PKY Laatu laadunhallinta toimintajärjestelmä

Laadukasta ja järjestelmällistä johtamista

Medeon tarjoaa yhteistössä PKY Laadun kanssa laadunhallinta toimintajärjestelmän, koulutus-, auditointi-, ja sertifiointipalveluja. PKY-LAATU- Toimintajärjestelmä on pk-sektorin yrityksille ja organisaatioille kehitetty ohjelmisto laadunhallinnan ja johtamisjärjestelmän alustaksi. Toimintajärjestelmä on selainpohjainen helppokäyttöinen ohjelmisto, joka on nopea sekä helppo ottaa käyttöön. Tarvitessasi käyttötukea ohjelmiston käytössä tai laatujärjestelmän rakentamisessa, sinua palvelee koko teknisen tuen, asiakaspalvelun ja myynnin henkilökuntamme.
PKY-LAATU -Toimintajärjestelmällä täytät laatustandardi ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001  vaatimukset. Lisäksi myös muiden standardien dokumentointi onnistuu järjestelmään.PKY-LAATU -toimintajärjestelmä voidaan auditoida ja sertifioida näitä standardeja vasten. Muiden standardien kytkeminen mukaan järjestelmään on myös mahdollista. Laadunhallinta järjestelmän rakentaminen ja ylläpito on vaivatonta ja nopeaa kun käytössä on PKY Laadun toimintajärjestelmä. Laadunhallinnan avulla hallitset dokumentit, niiden versionhallinnan, arkistoinnin ja hyväksymismenettelyt sekä laatupoikkeamien käsittelyn. Käyttäjätunnuksia voidaan luoda omalle henkilöstölle, asiakkaille, toimittajille tai sidosryhmille. Koulutamme asiakkaamme käyttämään toimintajärjestelmää ja hyödyntämään sitä sekä perehdytämme asiakkaamme järjestelmän standardeihin ja niiden soveltamiseen yrityksen toiminnassa. Autamme yritystäsi tarvittaessa luomaan laadunhallinta järjestelmän aina ohjelmiston käyttöönotosta sertifiointiin saakka niin että yrityksellä on käytössä toimiva, helppokäyttöinen ja laadukas laatujärjestelmä.
                 Yrityksen hyödyt toimintajärjestelmästä
  • Toimintajärjestelmän sertifiointi lisää asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta.
  • Kun toiminta on kuvattu, sitä päästään kehittämään aikaisempaa hallitummin.
  • Laadunhallinta toimintajärjestelmä auttaa ennaltaehkäisemään virheitä ja varmistaa asiakasvaatimusten täyttymisen.
  • Prosessimaisen toimintamallin myötä voidaan karsia päällekäisyyksiä, järkiperäistää toimintaa ja keskittyä työssä arvon lisäämiseen.
  • Järjestelmän avulla muun muassa resurssit ja resurssien tarpeet saadaan aiempaa paremmin hallintaan.
  • Toimintajärjestelmän sertifiointi lisää asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta.
  • Nopeuttaa uusien henkilöiden perehdyttämistä.
  • Mahdollistaa henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen ja mittaamisen.
  • Toimii johtamisen työvälineenä.
WhatsApp chat