Slide Palveluita laadun, turvallisuuden ja hyvinvoinnin parhaaksi Eteenpäin

PKY Laatu laadunhallinta toimintajärjestelmä laadun, ympäristön ja työturvallisuus- ja työterveys standardin hallintaan ja johtamiseen

Laadukasta ja järjestelmällistä johtamista

Medeon tarjoaa yhteistyössä PKY Laadun kanssa eSalkku laadunhallinta toimintajärjestelmän  sekä koulutus-, auditointi- ja sertifiointipalveluja. eSalkku on pk-sektorin yrityksille ja organisaatioille kehitetty ohjelmisto laadunhallinnan ja johtamisjärjestelmän alustaksi. eSalkku  on selainpohjainen helppokäyttöinen ohjelmisto, joka on nopea sekä helppo ottaa käyttöön. Tarvitessasi käyttötukea ohjelmiston käytössä tai laatujärjestelmän rakentamisessa, sinua palvelee koko teknisen tuen, asiakaspalvelun ja myynnin henkilökuntamme.

eSalkulla täytät laatustandardi ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 vaatimukset. Lisäksi myös muiden standardien dokumentointi onnistuu järjestelmään. Toimintajärjestelmä voidaan auditoida ja sertifioida näitä standardeja vasten.  Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja ylläpito on vaivatonta ja nopeaa kun käytössäsi on eSalkku. Laadunhallinnan avulla hallitset dokumentit, niiden versionhallinnan, arkistoinnin ja hyväksymismenettelyt sekä laatupoikkeamien käsittelyn. Käyttäjätunnuksia voidaan luoda omalle henkilöstölle, asiakkaille, toimittajille tai sidosryhmille. Koulutamme asiakkaamme käyttämään laadunhallinnan toimintajärjestelmää ja hyödyntämään sitä. Perehdytämme asiakkaamme standardeihin ja niiden soveltamiseen yrityksen toiminnassa. Autamme yritystäsi tarvittaessa luomaan laadunhallintajärjestelmän aina ohjelmiston käyttöönotosta sertifiointiin saakka niin, että yrityksellä on käytössä toimiva, helppokäyttöinen ja laadukas laatujärjestelmä.

ISO 9001- Maksimoi tulos säätämällä prosessit kuntoon

Yrityksen tuloksellinen johtaminen vaatii laadunhallintaa henkilöstön ja prosessien välillä. Laadunhallinta kehittää yrityksen riskienhallintaa sekä parantaa yrityksen työntekijöiden sitoutuneisuutta. Sidosryhmien arvostus parantuu sekä asiakasvaatimusten ymmärtäminen helpottuu. 

ISO 14001- Ympäristöjohtamisella tehokkuutta energian käyttöön ja ympäristönsuojeluun

Ympäristöjohtaminen parantaa yrityksen kustannustehokkuutta sekä parantaa systemaattista lainsäädännön seurantaa.

ISO 45001- Työturvallisuusjohtaminen parantaa yrityksen riskienhallintaa

Työturvallisuus- ja työterveys johtaminen parantaa yrityksen vaarojen ja riskien hallintaa. Se myös lisää yrityksen  työntekijöiden työkyvyn säilymistä sekä vähentää ammattitaudeista ja tapaturmista johtuvia kustannuksia. 

                 Yrityksen hyödyt toimintajärjestelmästä

  • Toimintajärjestelmän sertifiointi lisää asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta.
  • Kun toiminta on kuvattu, sitä päästään kehittämään aikaisempaa hallitummin.
  • Laadunhallinnan järjestelmä auttaa ennaltaehkäisemään
   virheitä ja varmistaa asiakasvaatimusten täyttymisen.
  • Prosessimaisen toimintamallin myötä voidaan karsia päällekkäisyyksiä, järkiperäistää toimintaa
   ja keskittyä työssä arvon lisäämiseen.
  • Järjestelmän avulla muun muassa resurssit ja resurssien tarpeet saadaan aiempaa paremmin
   hallintaan.
  • Toimintajärjestelmän sertifiointi lisää asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta.
  • Nopeuttaa uusien henkilöiden perehdyttämistä.
  • Mahdollistaa henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen ja mittaamisen.
  • Toimii johtamisen työvälineenä.
  • Parantaa ympäristönsuojelun tasoa.

WhatsApp chat