Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin, turvallisuuden, tuottavuuden ja terveyden parantamiseksi. Yrityksesi ja työntekijöiden eduksi.
Työhyvinvointi ja työkykyyn panostaminen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Hyvin johdettu työhyvinvoinnin kehittäminen lisää yrityksen työntekijöiden jaksamista työssään, parantaa työntekijöiden kokonaisvaltaista terveyttä sekä kohentaa yrityksen tiimihenkeä. Monien eri tutkimuksien mukaan työhyvinvointiin panostaminen parantaa työn tuottavuutta sekä työntekijöiden arvostusta työnantajaa kohtaan.  Työhyvinvoinnin kehittämisen tulisi olla pitkäjänteistä, suunnitelmallista sekä sen kehittämiseksi tarvitaan sekä yrityksen, esimiesten että yksilön panosta. Työhyvinvointiin panostamisella voidaan vaikuttaa riskiryhmiin ajoissa sekä pienentää työkyvyttömyysriskiä. MEDEON lähestyy työhyvinvointia monesta eri näkökulmasta ottaen huomioon sekä yrityksen että työntekijöiden tavoitteet sekä yksilölliset tarpeet. Palvelumme avulla voidaan ennaltaehkäistä kuormittumisen ja terveydentilan vaikutukset toimintakyvylle , jolloin voidaan jo hyvissä ajoin ehkäistä tuottavuuden lasku sekä sairaspoissaolojen tuomat kustannukset yritykselle.  
   
Palvelumme hyödyt:
  • Palvelumme avulla elimistön kuormittumista voidaan mitata luotettavasti ja vaikuttaa ajoissa sairaspoissaoloihin, työkyvyttömyyteen sekä ennenaikaiseen eläköitymiseen.
  • Käyttämiemme työkalujen avulla pystymme tunnistamaan riskiryhmät ja ennaltaehkäisemään terveyden ja toimintakyvyn laskun.
  • Tuottavuus ja kilpailukyky paranevat.
  • Edistää työntekijöiden terveyttä ja toimintakykyä
 
Valmennuksessamme työhyvinvointiin paneudutaan sekä yritys- että yksilötasolla ja pyritään löytämään yhdessä keinot ja toimenpiteet, joilla päästään parempaan työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen. Toimipisteemme sijaitsee Joensuussa, mutta asiakkaamme ovat ympäri Suomea.  Palvelumme on yksilöllistä, ihmisläheistä, asiantuntevaa ja avointa ottaen huomioon jokaisen yrityksen ja henkilön lähtökohdat sekä omat tavoitteet. Tärkeimpänä on henkilö palvelujen sisällä.
     
Elimistön toimintakyvyn mittauksissa pääyhteistyökumppanimme ovat Firstbeat Technologies ja Laturi Corporation. Lue lisää heidän mittauksistaan.
laturi
first
               
Työhyvinvointi
Työterveyslaitos

       
WhatsApp chat