Työturvallisuuspalvelut

Työturvallisuus ajattelun ja käytäntöjen edistämistä uusilla oivalluksilla.

Työturvallisuuspalvelut: Työturvallisuus
  • Työturvallisuuden kehittämisen ohjelma
  • Työturvallisuus auditoinnit
  • Työturvallisuuskonsultointi
  • Turvallisuusneuvonantajapalvelut
Toimipisteemme sijatsee Joensuussa, mutta asiakkaamme ovat ympäri Suomea. Työturvallisuus lähtee asenteista, tiedosta, oppimisesta, ennakoinnista ja työhyvinvointiin kohdistetuista toimenpiteistä. Työturvallisuus on merkki suunnitelmallisuudesta ja toimivasta yhteistyöstä. Tarjoamme työturvallisuuden edistämistä turvallisemman työpaikan saamiseksi sekä oivalluksia uusien turvallisuutta edistävien toimintatapojen aikaansaamiseksi. Työturvallisuuden kehittäminen vähentää työssä tapahtuvia tapaturmia, lisää työpaikan viihtyisyyttä, parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia sekä ennaltaehkäisee työkyvyttömyysriskiä. Tavoitteena nolla tapaturmaa.
   
Palveluihin kuuluu myös turvallisuusneuvonantajapalvelut. Lain mukaan yrityksen on itse selvitettävä tarvitseeko se turvallisuusneuvonantajaa (Asetus vaarallisten aineiden maantiekuljetusten turvallisuusneuvonantajasta 27.3.2002/274). Jos yrityksessä käsitellään, kuljetetaan, säilytetään, varastoidaan, lastataan, pakataan tai puretaan vaarallista ainetta, josta yleensä pitää myös olla saatavilla käyttöturvallisuustiedote tai muu tuoteturvallisuuskuvaus, turvallisuusneuvonantajaa tarvitaan. Turvallisuusneuvonantajan tehtävänä on esimerkiksi selvittää keinoja, joiden avulla yrityksen vaarallisten aineiden kuljetukset suoritetaan mahdollisimman turvallisesti. Lisäksi tehtäviin kuuluu seurata vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien säännösten ja määräysten noudattamista ja antaa vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia neuvoja. Turvallisuusneuvonantaja huolehtii myös siitä, että vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvästä toiminnasta laaditaan yritykselle vuosikertomus, joka on säilytettävä viisi vuotta. Lisätietoa Trafin sivuilta.
    Turvallisuusneuvonantajat                        
WhatsApp chat