Slide Palveluita laadun, turvallisuuden ja hyvinvoinnin parhaaksi Eteenpäin

Työturvallisuuspalvelut

Työturvallisuus ajattelun ja käytäntöjen edistämistä.

Palveluihimme kuuluu muun muassa:
Työturvallisuus
  • Työturvallisuuden kehittämisen ohjelma
  • Työturvallisuusauditoinnit
  • Työturvallisuuskonsultointi
  • Työturvallisuus- ja työterveys standardin ISO 45001 koulutus ja auditoinnit

Työturvallisuus lähtee asenteista, tiedosta, oppimisesta, ennakoinnista ja työhyvinvointiin kohdistuvista toimenpiteistä. Työturvallisuus on merkki suunnitelmallisuudesta ja toimivasta yhteistyöstä. Tarjoamme työturvallisuuden edistämistä turvallisemman työpaikan saamiseksi sekä oivalluksia uusien turvallisuutta edistävien toimintatapojen aikaansaamiseksi. Työturvallisuuden kehittäminen vähentää työssä tapahtuvia tapaturmia, lisää työpaikan viihtyisyyttä, parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia sekä ennaltaehkäisee työkyvyttömyysriskiä. Tavoitteena nolla tapaturmaa.

 

 
 
 

Turvallisuus Firstbeat Laatu Työkyky Tehdään yhdessä
oikeita asioita,
oikealla tavalla
WhatsApp chat