Ratkaisut yrityksille

Palveluita työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja tuottavuuden parantamiseksi.
 
Yrityksen suurin voimavara on sen hyvinvoivat, terveet ja työssään hyvin jaksavat työntekijät, jotka työskentelevät turvallisessa työympäristössä. Hyvin johdettu työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen lisää yrityksen työntekijöiden jaksamista työssään, ehkäisee tapaturmia, parantaa työntekijöiden kokonaisvaltaista terveyttä, kohentaa yrityksen tiimihenkeä sekä monien eri tutkimuksien mukaan parantaa työn tuottavuutta sekä työntekijöiden arvostusta työnantajaa kohtaan. Työhyvinvointi ja työturvallisuus ajattelun, tapojen ja käytäntöjen kehittämisen tulisi olla pitkäjänteistä, suunnitelmallista sekä sen kehittämiseksi tarvitaan sekä yrityksen, esimiesten että yksilön panosta. Paneudumme näihin asioihin sekä yritys- että yksilötasolla ja pyrimme löytämään yhdessä keinot ja toimenpiteet, joilla päästään parempaan työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen sekä turvallisempaan työympäristöön. Työturvallisuus parantaa työhyvinvointia ja työhyvinvointi auttaa kehittämään työturvallisuutta. Toimipisteemme on Joensuussa, mutta asiakkaat ovat ympäri Suomea.

Puhallamme lisää virtaa yritykseesi työhyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseksi.

Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Pienistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja teoista syntyy suuri virta,
joka parantaa työssä jaksamista, työturvallisuutta, tuottavuutta
ja työntekijöiden henkilökohtaista terveyttä ja hyvinvointia.
WhatsApp chat